smartwatch

Du kan snart få bøde for brug af SmartWatch i bilen

I slutningen af 2018 vedtog et enigt folketing at skærpe straffen for brugen af håndholdte enheder under kørslen. Årsagen skal findes i, at trods det at man så en halvering af sigtelser for brug af håndholdte mobiltelefoner fra 2015-2017, er risikoen for at ende i en ulykke 12 gange større når man sidder og SMS’er eller er uopmærksom på anden vis.

Derfor har regeringen ikke blot valgt at øge straffen fra tidligere, hvor brug af håndholdte mobiltelefoner blev straffet med en bøde på 1.500,- dkk, til nu også at dække over brugen af alle elektroniske håndholdte enheder såsom GPS, tablets, smartwatch m.m. Og ud over en bøde på 1.500,- dkk følger nu også et klip i kørekortet. Se reglerne for klip i kørekortet her.

 

Planen er, at skærpelsen vil træde i kraft i løbet at foråret 2019.

Filmen illustrere vigtigheden af ikke at lade sig distrahere når man kører bil!