flet

Mange bytter rundt på begreberne sammenfletning og vognbaneskift, hvornår man bruger hvad. Selv erfarne bilister kan blive i tvivl. Nedenfor redegøres for de to begreber.

 

Sammenfletning

E16 1 3

Når to vognbaner løber sammen eller når vognbanelinjerne slettes, skal der flettes. Ved sammenfletning skal du derudover være opmærksom på samme udfordringer, som ved vognbaneskifte. Når man fletter, skal man vise gensidigt hensyn og tilpasse hastigheden til sine medtrafikanter. Flettereglen betyder egentlig bare, at du skal flette ind bag forankørende i den bane du skal flette med, og bagvedkørende skal flette bag dig. Vær opmærksom på at ikke alle overholder flettereglen, og det kan blive nødvendigt at sætte farten yderligere ned.

Vognbaneskift

E16 2 2

Når du skal skifte fra én vognbane til en anden, må du ikke være til fare eller unødig ulempe. Dine medtrafikanter forventer, at du bliver i egen vognbane, vær derfor opmærksom på først, at skifte bane når der er god plads. Vær også opmærksom på, at foran eller bagved kørende kan være i gang med vognbaneskifte. Før du skifter vognbane, skal du orientere dig til siden, bagud og i spejle. Vær omhyggelig med at kigge dig over skulderen for at kontrollere blinde vinkler.
Du skal også være opmærksom, at det kan være svært at bedømme hastigheden fra bagfrakommende. Kig dog ikke så længe bagud, at du mister overblikket over trafikken foran dig. På motorvejen skal du huske at blinke inden du skifter vognbane. På alle andre veje, er det bare god stil, da dine medtrafikanter sjældent kan læse dine tanker. Når vognbane striberne fører helt frem til stedet, hvor vognbanerne bliver færre, gælder reglen om vognbaneskifte. Ved udkørsel fra krybespor gælder reglen om vognbaneskifte.