klippekort

Bødetakster & klip i kørekortet 2024

Få et samlet overblik over bødetakster, både hastigheds-bøder og andre bøder når du færdes i trafikken. Nederst finder du et overblik over hvad der giver et klip i kørekortet.

Få et hurtigt og nemt overblik over hvor står bøden bliver ved forskellige hastigheder mv.:

Øvrige trafikforseelser

Bødetakst (kr.)
Anvisninger for færdslen
Færdselstavle eller pile ikke respekteret 1.500
Kørsel mod kørselsretning 2.000
Overskredet spærrelinie ved overhaling 2.000
Kørsel frem mod rødt lys 2.000
Ulovlig kørsel i nødspor 2.000
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2.000
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter køretøj m.v. 1.000
Anvendelse af vejens forskellige baner
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1.000
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1.000
Placering på vejen
Undladt at holde så langt til højre som muligt 1.000
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v.. 2.000
Svingning mv.
Forkert placering før/under svingning 1.000
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. 1.000
Overhaling
Foretaget overhaling højre om 2.000
Vigepligt
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2.000
Standsning/parkering
Undladt at sikre køretøj 1.000
Signaler og tegn
Manglende/unødig signalgivning 1.000
Manglende tegngivning 1.000
Ikke anvendt havariblink på motorvej 1.000
Uberettiget anvendt havariblink 1.000
Ikke anvendt advarselstrekant 1.000
Lygteføring
Motorkøretøj uden tændte lygter i lygtetændingstiden 1.000
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden 1.000
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden 1.000
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej 1.000
Håndholdt mobiltelefon
Benyttet håndholdt mobiltelefon o.l. under kørsel (+ klip i kørekortet og bidrag til Offerfonden) 1.500
Kørekort
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 1.000
Fejl og mangler ved køretøj/Motorkøretøjer fører
Fejl og mangler ved køretøj i almindelighed (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Nedslidte dæk – pr. dæk (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uens dæk på samme aksel – pr. aksel (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk, men ikke på alle hjul (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksom håndbremse (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksomt horn (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet(motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Ikke forsynet med spejl/spejle (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Forsikring af køretøjer
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/holdt i kraft 1.000
Sikkerhedssele
Undladt at anvende sikkerhedssele 1.500
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele 2.000
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr 2.000
Undladt at påse:
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele
2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med sikkerhedssele
2.000
Undladt at påse, at børn i bagvendt barnestol ikke befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er deaktiveret 1.000
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 1.000
Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 2.000
Køretøjers dimensioner
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 1.000
Motordrevet køretøjs længde overstiger 12 meter 1.000
Påhængsvogn til bil – længden overstiger 12 meter 1.000
Køretøjets højde overstiger 4 meter 1.000

 

Hvad gir’ klip i kørekortet?

Du får ét klip for hver af følgende forseelser:

 • Overskrider fartgrænsen med mere end 30 procent
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Ikke sørger for at passager på 8-15 år anvender styrthjelm på motorcykel
 • Kører over for rødt lys
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Øger hastigheden når man bliver overhalet
 • Overhaler ved fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Brug af håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater som f.eks. håndholdt mobiltelefon, GPS, iPad og smartwatch
 • Kører med en lav koncentration af THC det aktive stof i hash og marihuana  i blodet (0,001-0,003 mg/kg)
 • Hvis der sker en ulykke i forbindelse med forseelsen, eller hvis den har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes førerretten.